NOVINKY

arr3Doplňujúci textMilý zákazníci Neváhajte využiť možnosť doplniť si text k vybraným samolepkám, ktoré to budú...

NAJPREDÁVANEJŠIE

naša cena 6,00 EUR
skladom
naša cena 7,00 EUR
skladom
naša cena 2,50 EUR
skladom

ANKETA

Vyhovuje vám výber koreničiek a ich obsah?

Áno 43% Nie 13% Dal/a by som iné typy korenín 18% nevyhovuje mi dizajn, veľkosť 27%

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Na základe záväznej objednávky uzatvorenej medzi kupujúcim a internetovým obchodom

www.svetsamolepiek.sk prevádzkovateľom: Peter Pukan - Perford, Hradská 19, 821 07, IČO 45302707 (ďalej len predávajúci),

sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom objednávky.


OBJEDNÁVKA:

Kupujúci objednávkou potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmiekami a so spracovaním osobných údajov pre účely predávajúceho.

Svojím súhlasom s Obchodnými podmienkami kupujúci potvrdzuje, že pozná rozsah objednávky,

a že pozná konečnú cenu danej objednávky. Odoslaná objednávka je považovaná za záväznú až bude zaplatená niektorým spôsobom.

Po úspešnom dokončení objednávky je automaticky odoslaná predfaktúra do Vami zadanej e-mailovej schránky.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nejasností môže kupujúci od objednávky odstúpiť nezaplatením ceny.

Po zaplatení nie je možné od objednávky odstúpiť.


ZMLUVA O VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY:

Každá samolepka je vyrábaná na zákazku, ako špecificky upravovaný tovar rozmerovo alebo tvarovo.

Na tento zmluvný vzťah sa vzťahujú ustanovenia §. O. 644 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ku každej objednávke je vystavená predfaktúra - zaslaná emailom na adresu kupujúceho.

Po uhradení predfaktúry Vám predávajúci vystaví faktúru (daňový doklad) a zašle ju na email uvedený pri registrácii.

Kupujúci si ju môže vytlačiť v prípade potreby a založiť do účtovníctva. Ku každej objednávke,

kde je to potrebné je zdarma dodaná aj prenosná montážna fólia v minimálnom potrebnom množstve.


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, zmeniť jej obsah, alebo jej časť v týchto prípadoch:

-ak je tovar alebo materiál na jeho výrobu z akéhokoľvek dôvodu dlhodobo nedostupný

-ak sa výrazne zmenila cena tovaru

-ak objednávka nebola uhradená,

-alebo ak predávajúci nerozhodne inak.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom,

alebo telefonicky a informovať ho o konkrétnom stave objednávky a spôsobe prípadného vrátenia peňazí.


SPÔSOB PLATBY:

platbu je možné uskutočniť prevodom na účet predajcu alebo na dobierku.


CENA TOVARU:

Všetky ceny tovaru z internetového obchodu www.svetsamolepiek.sk uvádzané v €. K cene sa pripočítava poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.


SPÔSOB DOPRAVY:

Ako náhle je objednávka vyrobená, tovar bude poslaný prostredníctvom Slovenskej pošty ako poštový balík, alebo ako doporučený list.


ULOŽENIE ZÁSIELKY:

Pri doručovaní tovaru Slovenskou poštou nenesie predávajúci zodpovednosť za termín doručenia tovaru treťou stranou.

V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese doručenia, bude zásielka uložená na pošte v mieste dodania po dobu minimálne 14 dní.

Kupujúci bude o tejto skutočnosti Slovenskou poštou upozornený. Ak si kupujúci balík v tomto termíne nevyzdvihne, pošta balík pošle späť

predávajúcemu.

Kupujúci sa môže informovať a dohodnúť znovu zaslanie balíka.  Predávajúci si bude účtovať ďalšie poštovné poplatky podľa aktuálneho cenníka

Slovenskej pošty.


TERMÍN DODANIA:

Expedícia tovaru prebieha najneskôr do 12 pracovných dní odo dňa objenania, v prípade platby na účet odo dňa uhradenia ceny objednávky.

Pri prípadných problémoch bude zákazník vyrozumený e-mailom alebo telefonicky o upresnení podrobnostiach dodania tovaru.


POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI PREBERANÍ TOVARU:

Kupujúci je povinný tovar pri preberaní skontrolovať. Ak kupujúci zistí pri preberaní tovaru nezrovnalosti, napr. obal je viditeľne poškodený,

skontroluje kupujúci spoločne s dopravcom zásielku. V prípade poškodenia tovaru urobia ihneď zápis o poškodenej zásielke (kópiu musí dostať kupujúci).

V prípade poškodenia tovaru má kupujúci právo tovar neprevziať. Neskoršia reklamácia tovaru už nebude uznaná.

O poškodení zásielky bude kupujúci okamžite informovať predajcu pre urýchlenú nápravu.


ZÁRUKA:

Neposkytujeme garancie ani záruky pri zlom aplikovaní a zlej manipulácií s dodaným tovarom.

Poskytujeme len záruku stanovenú zákonom.


ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH WEBU:

Farba fólie sa môže trocha líšiť  od zobrazovanej na Vašom monitore (nesprávnym nastavením monitora) prípadné reklamácie nebudú uznané.

Máte možnosť vopred požiadať o vzorku, vzorkovník alebo aspoň o fotografie fólií.

Kupujúci je sám zodpovedný za to ako samolepky použije.

Nenesieme voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z nášho webu.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Všetky údaje získané od zákazníkov sú použité výhradne len pre potreby predávajúceho a nie sú poskytované tretím osobám.

Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predané v minimálnom rozsahu a sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru.

Zároveň sa predávajúci zaväzuje k tomu, že odstráni údaje získane od zákazníkov z databázy už zaregistrovaných užívateľov, a to bez ich udania

dôvodov, pokiaľ to bude ich prianie. Elektronické adresy zákazníkov budú využívané pre účely zasielania propagačných materiálov iba v prípade ich

súhlasu.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 22.1.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny obchodných podmienok bez

predchádzajúceho upozornenia.