NOVINKY

arr3Doplňujúci textMilý zákazníci Neváhajte využiť možnosť doplniť si text k vybraným samolepkám, ktoré to budú...

TOVAR V AKCII

naša cena 3,00 EUR
skladom
naša cena 9,60 EUR
skladom
naša cena 12,00 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠIE

naša cena 6,00 EUR
skladom
naša cena 2,50 EUR
skladom
naša cena 3,00 EUR
skladom

ANKETA

Vyhovuje vám výber koreničiek a ich obsah?

Áno 39% Nie 15% Dal/a by som iné typy korenín 18% nevyhovuje mi dizajn, veľkosť 29%

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Na základe záväznej objednávky uzatvorenej medzi kupujúcim a internetovým obchodom

www.svetsamolepiek.sk prevádzkovateľom: Peter Pukan - Perford, Hradská 19, 821 07, IČO 45302707 (ďalej len predávajúci),

sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý je predmetom objednávky.


OBJEDNÁVKA:

Kupujúci objednávkou potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmiekami a so spracovaním osobných údajov pre účely predávajúceho.

Svojím súhlasom s Obchodnými podmienkami kupujúci potvrdzuje, že pozná rozsah objednávky,

a že pozná konečnú cenu danej objednávky. Odoslaná objednávka je považovaná za záväznú až bude zaplatená niektorým spôsobom.

Po úspešnom dokončení objednávky je automaticky odoslaná predfaktúra do Vami zadanej e-mailovej schránky.

V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí alebo nejasností môže kupujúci od objednávky odstúpiť nezaplatením ceny.

Po zaplatení nie je možné od objednávky odstúpiť.


ZMLUVA O VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY:

Každá samolepka je vyrábaná na zákazku, ako špecificky upravovaný tovar rozmerovo alebo tvarovo.

Na tento zmluvný vzťah sa vzťahujú ustanovenia §. O. 644 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Ku každej objednávke je vystavená predfaktúra - zaslaná emailom na adresu kupujúceho.

Po uhradení predfaktúry Vám predávajúci vystaví faktúru (daňový doklad) a zašle ju na email uvedený pri registrácii.

Kupujúci si ju môže vytlačiť v prípade potreby a založiť do účtovníctva. Ku každej objednávke,

kde je to potrebné je zdarma dodaná aj prenosná montážna fólia v minimálnom potrebnom množstve.


ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY ZO STRANY PREDÁVAJÚCEHO:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, zmeniť jej obsah, alebo jej časť v týchto prípadoch:

-ak je tovar alebo materiál na jeho výrobu z akéhokoľvek dôvodu dlhodobo nedostupný

-ak sa výrazne zmenila cena tovaru

-ak objednávka nebola uhradená,

-alebo ak predávajúci nerozhodne inak.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje kontaktovať kupujúceho e-mailom,

alebo telefonicky a informovať ho o konkrétnom stave objednávky a spôsobe prípadného vrátenia peňazí.


SPÔSOB PLATBY:

platbu je možné uskutočniť prevodom na účet predajcu alebo na dobierku.


CENA TOVARU:

Všetky ceny tovaru z internetového obchodu www.svetsamolepiek.sk uvádzané v €. K cene sa pripočítava poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty.


SPÔSOB DOPRAVY:

Ako náhle je objednávka vyrobená, tovar bude poslaný prostredníctvom Slovenskej pošty ako poštový balík, alebo ako doporučený list.


ULOŽENIE ZÁSIELKY:

Pri doručovaní tovaru Slovenskou poštou nenesie predávajúci zodpovednosť za termín doručenia tovaru treťou stranou.

V prípade nezastihnutia kupujúceho na adrese doručenia, bude zásielka uložená na pošte v mieste dodania po dobu minimálne 14 dní.

Kupujúci bude o tejto skutočnosti Slovenskou poštou upozornený. Ak si kupujúci balík v tomto termíne nevyzdvihne, pošta balík pošle späť

predávajúcemu.

Kupujúci sa môže informovať a dohodnúť znovu zaslanie balíka.  Predávajúci si bude účtovať ďalšie poštovné poplatky podľa aktuálneho cenníka

Slovenskej pošty.


TERMÍN DODANIA:

Expedícia tovaru prebieha najneskôr do 12 pracovných dní odo dňa objenania, v prípade platby na účet odo dňa uhradenia ceny objednávky.

Pri prípadných problémoch bude zákazník vyrozumený e-mailom alebo telefonicky o upresnení podrobnostiach dodania tovaru.


POVINNOSTI KUPUJÚCEHO PRI PREBERANÍ TOVARU:

Kupujúci je povinný tovar pri preberaní skontrolovať. Ak kupujúci zistí pri preberaní tovaru nezrovnalosti, napr. obal je viditeľne poškodený,

skontroluje kupujúci spoločne s dopravcom zásielku. V prípade poškodenia tovaru urobia ihneď zápis o poškodenej zásielke (kópiu musí dostať kupujúci).

V prípade poškodenia tovaru má kupujúci právo tovar neprevziať. Neskoršia reklamácia tovaru už nebude uznaná.

O poškodení zásielky bude kupujúci okamžite informovať predajcu pre urýchlenú nápravu.


ZÁRUKA:

Neposkytujeme garancie ani záruky pri zlom aplikovaní a zlej manipulácií s dodaným tovarom.

Poskytujeme len záruku stanovenú zákonom.


ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH WEBU:

Farba fólie sa môže trocha líšiť  od zobrazovanej na Vašom monitore (nesprávnym nastavením monitora) prípadné reklamácie nebudú uznané.

Máte možnosť vopred požiadať o vzorku, vzorkovník alebo aspoň o fotografie fólií.

Kupujúci je sám zodpovedný za to ako samolepky použije.

Nenesieme voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z nášho webu.


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Všetky údaje získané od zákazníkov sú použité výhradne len pre potreby predávajúceho a nie sú poskytované tretím osobám.

Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predané v minimálnom rozsahu a sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru.

Zároveň sa predávajúci zaväzuje k tomu, že odstráni údaje získane od zákazníkov z databázy už zaregistrovaných užívateľov, a to bez ich udania

dôvodov, pokiaľ to bude ich prianie. Elektronické adresy zákazníkov budú využívané pre účely zasielania propagačných materiálov iba v prípade ich

súhlasu.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňom 22.1.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny obchodných podmienok bez

predchádzajúceho upozornenia.